UNETO-VNI wil aantal legionellagevallen halveren

Jaarlijks overlijden in Nederland enkele tientallen mensen als gevolg van een besmetting met de legionellabacterie. Zo\’n 800 mensen per jaar lopen een legionellabesmetting op. Om het aantal gevallen van besmetting in gebouwen binnen twee jaar met de helft terug te brengen, presenteert UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, op woensdag 2 februari een nieuwe veiligheidsaanpak. Deze aanpak bestaat uit een opleiding voor installateurs en adviseurs en een voorlichtingscampagne gericht op gebouwbeheerders.Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt in de bestrijding van legionella, blijft de situatie zorgelijk. Zo blijkt uit een rapportage van de VROM-Inspectie uit december 2010 dat in ruim een derde (38%) van de Nederlandse ziekenhuizen een reële kans bestaat op legionellabesmetting. Hetzelfde beeld komt naar voren bij hotels en zorginstellingen. Legionella-bacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water en vormen een probleem als ze uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 C, in water dat stilstaat, en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken.