Harde aanpak Legionella

Per 1 april 2010 is het lik-op-stuk beleid van minister Cramer ingegaan. Bij de nieuwe aanpak stelt de VROM-Inspectie een proces-verbaal op zodra blijkt dat een instelling geen risicoanalyse of beheersplan heeft of niet invult of geen beheersmaatregelen uitvoert zoals het nemen van monsters.De VROM-Inspectie gaat direct strafrechtelijk optreden tegen instellingen zoals ziekenhuizen, hotels, sauna\\\’s, zwembaden, gebouwen met celfuncties, bezoekerscentra en zorginstellingen die te weinig doen om legionellabesmetting te bestrijden.
Medio 2010 treedt de nieuwe Drinkwaterwet in werking. De Drinkwaterwet wordt dan ook opgenomen in de Wet Economische Delicten. Dit effent de weg voor nog hogere boetes bij niet-naleving van de legionellavoorschriften.