Per 1 april 2010 is het lik-op-stuk beleid van minister Cramer ingegaan. Bij de nieuwe aanpak stelt de VROM-Inspectie een proces-verbaal op zodra blijkt dat een instelling geen risicoanalyse of beheersplan heeft of niet invult of geen beheersmaatregelen uitvoert zoals het nemen van monsters.De VROM-Inspectie...