Nieuws

 • Kraamvrouwenkoorts en griep vallen op als infectieziekten in 2018
  by Webredactie on juli 2, 2019 at 8:50 am

  Elk jaar kijkt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu terug naar de belangrijkste infectieziekten van het afgelopen jaar. In 2018 viel de kraamvrouwenkoorts op, maar ook dat het aantal mensen met griep halveerde. […]

 • RIVM adviseert tijdelijke maatregelen tegen legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
  by Webredactie on juni 14, 2019 at 8:00 am

  In Nederland is bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert installaties met een verhoogd risico om, in afwachting van verder onderzoek, alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen om verspreiding van Legionella te voorkomen. […]

 • Grote toename legionellose in Nederland
  by Webredactie on september 2, 2018 at 10:00 pm

  Via de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en kwamen er afgelopen jaar 561 meldingen van legionellose binnen. Nooit eerder registreerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zo veel meldingen van deze ziekte als in het afgelopen jaar. […]

 • Meningokokken-W meest opvallende infectieziekte van 2017
  by Webredactie on september 2, 2018 at 10:00 pm

  Het vandaag verschenen rapport ‘Staat van Infectieziekten 2017’ geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland en het buitenland. De meest in het oog springende infectieziekte in 2017 was de meningokokkenziekte. Het aantal besmettingen met meningokokken type W liep afgelopen jaar op tot 80. […]

 • Verbetering legionellapreventie in natte koeltorens nodig
  by Webredactie on september 20, 2016 at 10:00 pm

  Een natte koeltoren koelt een gebouw of een industrieel proces door water te vernevelen en te verspreiden. Via die waternevel kunnen legionellabacteriën terechtkomen in de lucht die mensen inademen. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn. Eigenaren van nieuw geplaatste natte koeltorens zijn daarom verplicht om deze te melden. Eigenaren van nieuwe én bestaande natte koeltorens moeten aan een aantal eisen voldoen die besmettingen van natte koeltorens met legionellabacteriën voorkomen. […]

Actueel nieuws