Wat is legionella?

De legionella bacterie


Legionella is de naam van de bacterie die legionellose (veteranenziekte) kan veroorzaken. De bacterie komt vooral voor op plaatsen waar water in contact komt meteen vaste stof, zoals in een waterleiding. Normaal gespro- ken komt de legionellabacterie in kleine hoeveelheden voor en kan dan ongevaarlijk zij. De bacterie kan groeien in warm water tussen de 20 en 50 graden. Dat gebeurt vooral als het water lang stil staat.


 

De jacht op legionella


Waarom is de jacht op de legionellabacterie zo ingewikkeld? ZEMBLA duikt in de wereld van de legionellapreventie en onderzoekt of we de meest kwetsbare mensen wel voldoende beschermen.

Actueel nieuws