Preventie

Legionella preventie

Legionella preventie heeft als doel ziektegevallen door Legionella te voorkomen.

Bij sommige installaties is daarom legionella preventie wettelijk verplicht. Ook voor thuis zijn er enkele tips om het risico op ziekte door legionella te beperken.


Preventie

Maatregelen


Indien u eigenaar bent van een gebouw met een collectieve leidingwaterinstallatie bent u verplicht bepaalde maatregelen te nemen voor legionellapreventie. Een normoverschrijding van de legionellabacterie willen we tenslotte voorkomen. De wetgeving omtrent legionellapreventie is strenger voor bedrijven en instellingen met zogenaamde risicolocaties. Risicolocaties (prioritaire instellingen) zijn gebouwen waar mensen een groot risico hebben om besmet te worden met legionella, denk aan ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en gebouwen met openbare douches. CAG kan de legionellapreventie voor uw gebouw op zich nemen van A tot Z.


Legionella Analyse


Indien uw gebouw een risicolocatie is (prioritaire instelling), bent u verplicht om tweemaal per jaar watermonsters te laten nemen en te laten analyseren op legionella. Het aantal tappunten op uw locatie bepaalt hoeveel watermonsters u dient te nemen volgens artikel 8 (bijlage 3) van de Regeling legionella preventie in drinkwater en warm tapwater.Monstername

Reiniging

Chemische & Thermische


Een reiniging en desinfectie van de leidingen in uw gebouw maakt het mogelijk legionella besmettingen te verhelpen. Indien uit het legionella onderzoek blijkt dat u een normoverschrijding heeft en uw leidingwaterinstallatie besmet is met een te hoge concentratie van de legionellabacterie, kan een specialist uw leidingen grondig reinigen en desinfecteren. Zowel een chemische desinfectie als een thermische desinfectie behoren tot de mogelijkheden.


Maatregelen


Elke leidingwaterinstallatie kent zijn eigen problematiek en daarmee zijn eigen specifieke beheersmaatregelen. De meest voorkomende beheersmaatregelen ten behoeve van legionella preventie zijn keerklepcontrole, doorspoelen van tappunten (zoals kranen en douches), temperatuur opnemen van leidingwater, kalibratie van thermometers en spuien en reinigen van boilers.Beheersmaatregelen

Microfiltratie

Veilige douchekoppen


Indien er een legionella besmetting in uw leidingwaterinstallatie wordt geconstateerd, kan microfiltratie met ‘point of use’ filterproducten dé uitkomst zijn. De dagelijkse gang van zaken kan ondanks de legionella besmetting veilig worden voortgezet.


Actueel nieuws