Vitens en C A G zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van chemisch en microbiologisch beheer van (drink-)watersystemen en installaties. Door de nauwe samenwerking tussen C A G en Vitens zijn beide bedrijven in staat een optimale dienstverlening aan haar relaties te bieden. Het Vitens Laboratorium...