Vanaf 1 mei 2013 is de nieuwe versie van deNationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6010 \'Legionellapreventie-advies voorcollectieve leidingwaterinstallaties \' van toepassing. Een belangrijkeaanpassing betreft de vakbekwaamheidseisen voor het personeel van het tecertificeren bedrijf. Een herziening van BRL 6010 \'Legionellapreventie-adviesvoor collectieve leidingwaterinstallaties \' was nodig in verband met...

Mensen die een tuindouche hebben, moeten voor gebruik de tuinslang goed laten doorlopen anders lopen ze het risico om besmet te worden met de legionellabacterie. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Legionella, ook bekend als de veteranenziekte, is een infectieziekte. Wie besmet is, voelt...