Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet inwerking getreden. Deze wet volgt de bestaande Waterleidingwet op. De regels voor legionellapreventie zijn opgenomen in het onderliggende Drinkwaterbesluit en de ministeriële regeling. De belangrijkste wijzigingen hebben wij samengevat. Prioritaire groep Bij deze groep is het verplicht om een legionellarisicoanalyse uit te...