Vanaf 1 april onderzoekt de VROM-Inspectie (VI) hoe het staat met de naleving van het Waterleidingbesluit bij eigen winningen. Het gaat dan om installaties van bedrijven als campings of recreatieparken die zelf drinkwater winnen en dat leveren aan gasten of personeel. Eigenaren van dergelijke collectieve...

Het nieuwe Drinkwaterbesluit, dat op 1 juli 2011 in werking treedt, heeft veel grotere gevolgen voor de installatiesector dan aanvankelijk was aangenomen. In het besluit waarmee door de Ministerraad is ingestemd, blijkt nu dat fysische beheerstechnieken en fotochemische beheer voor Legionellapreventie op alle locaties mogen worden...

Ziekenhuizen leven de regels om legionellabesmetting te voorkomen iets beter na dan een jaar geleden, constateert de VROM-Inspectie. Toch is nog bij 38 procent van de onderzochte ziekenhuizen sprake van een (sterk) verhoogd risico op besmetting (2009: 52%). Eén ziekenhuis kreeg een last onder dwangsom aangezegd....

Jaarlijks overlijden in Nederland enkele tientallen mensen als gevolg van een besmetting met de legionellabacterie. Zo\'n 800 mensen per jaar lopen een legionellabesmetting op. Om het aantal gevallen van besmetting in gebouwen binnen twee jaar met de helft terug te brengen, presenteert UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie...

Jaarlijks overlijden in Nederland enkele tientallen mensen als gevolg van een besmetting met de legionellabacterie. Zo\'n 800 mensen per jaar lopen een legionellabesmetting op. Om het aantal gevallen van besmetting in gebouwen binnen twee jaar met de helft terug te brengen, presenteert UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie...