In het waterleidingsysteem van ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte in Terneuzen is legionella geconstateerd. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Legionella levert alleen risico voor de gezondheid op bij verneveling. Dit betekent dat er in De Honte tijdelijk niet gedoucht kan worden. Donderdag...

In het waterleidingsysteem van ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte in Terneuzen is legionella geconstateerd. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Legionella levert alleen risico voor de gezondheid op bij verneveling. Dit betekent dat er in De Honte tijdelijk niet gedoucht kan worden....