Patienten Informatie

Ziekte

De ‘veteranenziekte’ is een ernstige longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Naar schatting lopen jaarlijks honderden en mogelijk duizenden mensen een infectie met de legionellabacterie op.

De meeste mensen worden niet ziek na blootstelling. Slechts bij een klein deel van degenen die met de bacterie zijn besmet, ontwikkelt zich de ernstige veteranenziekte. Er bestaat ook een lichtere vorm van de ziekte, ‘de legionellagriep’.

Groter risico lopen: zware rokers, ouderen en mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verstoren .

 

Lauw water

De legionellabacterie bevindt zich in de grond en in het (leiding) water. Maar meestal komt de bacterie in zulke kleine aantallen voor dat de bacterie geen gevaar vormt. Het wordt een probleem als de bacterie zich vermenigvuldigt en vervolgens door verneveling in de lucht komt die wij inademen. Dat kan vooral gebeuren als de bacterie in water met een temperatuur tussen 25 en 45 °C aanwezig is, in stilstaand water aanwezig is of in een leiding met roest, kalk of een slijmlaag aanwezig is. De bacterie vermenigvuldigt zich optimaal bij een watertemperatuur van 37 °C. Boven de 55 °C gaat de bacterie dood.

 

Besmetting

Besmetting vindt plaats via de longen. Door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel) kan infectie plaatsvinden. De ziekte kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen risico. Slechts een klein deel van de geïnfecteerde mensen wordt ziek. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) varieert van 2 tot mogelijk 19 dagen.

 

Legionellagriep

We spreken van legionellagriep als de ziekte zich in een lichte vorm voordoet. Lichte griepachtige verschijnselen zijn onder andere: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. De ziekte is in deze vorm niet gevaarlijk. Er doet zich geen longontsteking voor. De klachten gaan vanzelf zonder behandeling over.

 

Longontsteking

De zware vorm van de veteranenziekte houdt in dat er wel sprake is van een longontsteking. De ziekte begint met: een snel opkomende hoofdpijn , hoesten, spierpijn, een ziek gevoel , gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 °C. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van de juiste antibiotica goed te behandelen. Wel kan het, na genezing van de longontsteking, nog lang duren voordat de patiënt weer helemaal is opgeknapt.

 

Behandeling

De veteranenziekte is een ernstige aandoening met een geschat overlijdensrisico van onder de 5 %. De aandoening is echter goed te behandelen. Hoe sneller de juiste antibiotica, die elke huisarts kan voorschrijven, wordt toegediend des te lager is het risico van overlijden.

 

Stichting Veteranenziekte

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Veteranenziekte.