Koper-zilver ionisatie

Koper-zilverionisatie is een techniek dat toegepast wordt in complexe drinkwaterinstallaties en koeltorens om legionellabacteriën te bestrijden. De nieuwe Drinkwaterwet staat de inzet van deze techniek toe als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.

Legionella preventie moet vanuit de overheid aan allerlei regels voldoen. Om duidelijkheid te verkrijgen in de verschillende stappen wordt al jaren uitgegaan van de zogenaamde ‘ladder van VROM’. Zowel deze ladder als de benaming ‘VROM’ bestaan niet meer. Er is nu sprake van het ‘opstapje van I&M’.

 

Opstapje van I&M

In tegenstelling tot de ladder van VROM bevat het opstapje van I&M slechts één stap. Dit opstapje maakt duidelijk of het inzetten van elektrochemische technieken, zoals koper-zilver ionisatie, een optie is voor legionella preventie. Voordat overgegaan kan worden naar inzet van koper-zilver ionisatie dient er sinds het nieuwe Drinkwaterbesluit slechts met twee belangrijke punten rekening gehouden worden: betreft het een prioritaire locatie en is er al eens 100 kve/l of meer legionella aangetoond in de drinkwaterinstallatie. Indien beide met ‘ja’ beantwoord kan worden, en het thermisch, fysisch of fotochemisch beheer is naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk, is koper-zilver ionisatie per direct inzetbaar. Een voorbeeld hiervan is het ICA systeem van de firma Ateca.

 

ICA-systeem

Het ICA-systeem (koper-zilver ionisatie) is in de afgelopen 14 jaar op meer dan 270 prioritaire locaties ingezet om deze legionella vrij te maken en te houden. Door de jarenlange ervaring, de bewezen effectiviteit van het ICA-systeem en het unieke ICA-servicelink monitoring systeem is ATECA vanaf het begin de onbetwiste marktleider als het gaat om koper/zilver ionisatie en een 100% legionella vrije drinkwaterinstallatie.

 

Waarom is het systeem zo effectief?

De belangrijkste reden dat het systeem zo effectief is, is dat de koper- en zilverionen hun werk doen in de gehele drinkwaterinstallatie. Anders dan bij filtratie/UV technieken zorgt deze methode dus voor een volledig schone installatie. Het effect berust op het feit dat zilver sterke antibacteriële eigenschappen bezit en dat de combinatie met koper deze eigenschap nog versterkt, zelfs bij lage concentraties. Deze concentraties doden niet alleen de legionellabacteriën die vrij in het water voorkomen, maar ook die in de biofilm, het dunne organische laagje in de waterleiding dat de broedplaats is van vele bacteriën. De ervaring leert dat als de biofilm eenmaal ‘schoon’ is, er geen legionella meer te vinden is aan de tappunten.

 

Waar moet een koper/zilver ionisatie systeem aan voldoen?

Een koper/zilver ionisatie apparaat moet aan het volgende voldoen:

– Toelating CtGB;
– Certificering KIWA volgende de BRL 14010/2;
– Koper en zilver elektrodes moeten van een ECHA toegelaten Artikel 95 lijst leverancier komen.

ATECA is de enige Nederlandse koper/zilver leverancier die voor koper en zilver is toegelaten als Artikel 95 lijst leverancier.

 

Hoe ziet een koper/zilver ionisatie beheersplan er uit?

Bij plaatsing van een koper-zilver ionisatie systeem dient de risico analyse en beheersplan te worden aangepast. Het beheersplan moet voldoen aan de BRL 14012/2.

 

Bestaat er een gevaar voor mens en milieu?

De koper-zilverionisatiesystemen die toegelaten zijn door het College van toelating voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn onschadelijk voor de gezondheid van de mens en het milieu.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ATECA.