C A G sluit samenwerkings-overeenkomst met Vitens

Vitens en C A G zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van chemisch en microbiologisch beheer van (drink-)watersystemen en installaties.

Door de nauwe samenwerking tussen C A G en Vitens zijn beide bedrijven in staat een optimale dienstverlening aan haar relaties te bieden. Het Vitens Laboratorium gaat voor C A G alle wateranalyses verzorgen, C A G gaat relaties van Vitens adviseren over het beheren van (drink-) watersystemen en installaties in gebouwen, het uitvoeren van beheersmaatregelen en doen van technische aanpassingen.

Door de samenwerking tussen C A G  en Vitens wordt volledig voldaan aan alle eisen die worden gesteld in de nieuwe drinkwaterwet en drinkwaterbesluit. In de nieuwe wetgeving is opgenomen dat bedrijven die risicoanalyses en beheersplannen opstellen moeten zijn gecertificeerd volgens BRL 6010 (C A G). Het bemonsteren en het analyseren van watermonsters dient uitgevoerd te worden volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 en NEN 6265:2007 (Vitens).

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Vitens levert drinkwater aan maar liefst 5,4 miljoen mensen en bedrijven. Internationaal is Vitens betrokken bij de drinkwatervoorziening van nog eens ruim 20 miljoen mensen, overal ter wereld. Betrouwbaarheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Vanuit het Vitens laboratorium in Leeuwarden biedt Vitens alle denkbare chemische en microbiologische analyses aan op het gebied van water.

C A G werkt in Nederland al meer dan 15 jaar continu aan een gezonde en veilige werk en leefomgeving voor haar relaties. C A G ziet het als haar missie om relaties in een gezonde en veilige omgeving te laten werken, wonen en leven. Een gezond binnenmilieu en veilig (drink)water is wat haar klanten nastreven. C A G zorgt dat ze deze doelen kunnen realiseren.

Indien u meer informatie wenst over onze samenwerking met Vitens of wij u kunnen helpen, kunt u ons bellen via 010-2430305.