Beheersmaatregelen

Legionella groeit indien er aan een aantal factoren wordt voldaan. Door deze factoren te beïnvloeden kan Legionellagroei worden beperkt of voorkomen.

 

De groeifactoren zijn:

 

Water

Het bovenstaande betekent dat de bacterie niet groeit in een droge omgeving.

 

Voeding

Diverse aminozuren en metalen zijn nodig als voedingsstof voor de bacterie. Deze zijn vaak in lage concentraties in water aanwezig en in resten van andere bacteriën.

 

Warmte

De bacterie heeft een optimale groeitemperatuur van ongeveer 37°C en sterft af bij temperaturen van boven de 55°C. Bij lage temperaturen kan de bacterie wel overleven maar niet vermenigvuldigen.

 

Zuurstof

De bacterie is aeroob en heeft dus zuurstof nodig om te groeien. In volledig stilstaande leidingdelen (waar de zuurstof is verbruikt) wordt dan ook weinig legionella aangetroffen. Veel vaker wordt legionella aangetroffen in systemen die sporadisch gebruikt worden.

 

Vestigingsplaats

De bacterie gedijt goed in de zogenaamde biofilm in leidingen. Deze vormt ‘houvast’ voor de bacterie maar dient ook als voedingsbron.

Door de bovenstaande factoren te beheersen (de zogenaamde beheersmaatregelen) kan legionellagroei beperkt of voorkomen worden.

 

Beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • Het spoelen van weinig gebruikte tappunten
  • Thermisch desinfectie van mengwatersystemen
  • De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels
  • Het controleren van terugstroombeveiligingen waarmee veilig water gescheiden wordt van onveilig (stilstaand) water
  • Het spuien van boilers om vervuiling af te voeren

 

Elk leidingsysteem kent zijn eigen problematiek en daarmee zijn eigen specifieke beheersmaatregelen. Laat u daarom door een gespecialiseerde partij goed informeren zodat enerzijds doeltreffend gehandeld wordt en anderzijds overbodig werk voorkomen wordt.