Analyse Watermonsters

In het drinkwaterbesluit staan verplichtingen voor Legionella-preventie. De locaties in de hoog- en middenrisico categorie zijn, naast het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het opstellen van een beheersplan, verplicht om periodiek watermonsters te laten nemen.

 

Deze verplichtingen gelden onder andere voor:

 

  • Ziekenhuizen
  • Zorginstellingen
  • Zwembaden en sauna’s
  • Verblijfaccommodaties
  • Asielzoekerscentra
  • Penitentiaire inrichtingen
  • Kampeerterreinen
  • Jachthavens
  • Voor deze locaties geldt dat er twee keer per jaar watermonsters genomen dienen te worden. De monsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Legionella. Het aantal monsters hangt af van het aantal tappunten.

Aantal tappunten

Verplicht aantal meetpunten

tot 50

2

51 – 100

4

101 – 200

6

201 – 400

8

401 – 800

10

801 – 1600

12

meer dan 1600

14

 

Analyse met behulp van Kweekmethode

De Legionella-meting gebeurt volgens een biologische kweekmethode. Hierbij wordt een watermonster uitgefilterd. Het overblijfsel op het filter wordt uitgezet op een kweekplaat en in een stoof gezet. Hier kunnen de bacteriën op groeien. Na 7 dagen wordt vervolgens geteld hoeveel koloniën zich op deze kweekplaat hebben gevormd. De hoeveelheid en de soort geeft aan of er een Legionella-besmetting is.

 

Analyse met behulp van de Legionellachip

De Legionellachip is een doorbraak in de Legionella diagnostiek. Met de Legionellachip kan binnen een dag vastgesteld worden of een watermonster Legionella bevat en of er sprake is van een ziekteverwekkende (pathogene) variant. De Legionellachip is vele malen sneller en nauwkeuriger dan traditionele kweekmethoden. De huidige diagnostiek van Legionella is gebaseerd op kweekmethoden die gemiddeld 7 dagen duurt. Met de Legionellachip kan snel een risico inschatting gemaakt worden van het daadwerkelijke gevaar voor de volksgezondheid.